Definicja nieruchomości

Nieruchomości są to rzeczy wedle kodeksu cywilnego. Poza tym są to nieruchome obiekty, których w żaden sposób nie można przenieść w inne miejsce. Umieszczone zwykle na gruntach należących do danej osoby lub nienależące do niej. Od każdej nieruchomości należy płacić podatek nieruchomości – zwykle raz na rok.

Nieruchomości możemy podzielić na trzy główne grupy – nieruchomości gruntowe – czyli wszelkie terytoria, w tym grunty leśne czy rolne. Nieruchomości budynkowe, czyli wszystkie budynki, zarówno domy jednorodzinne, wielorodzinne, itd. Nieruchomości lokalowe – wszelkiego rodzaju lokale, które są własnością danej osoby, która jest właścicielem jedynie lokalu, zazwyczaj części danego budynku np. mieszkanie w bloku, lokal – biuro w biurowcu. Poza takim podziałem znajdzie się również podział nieruchomości ze względu na prawa właścicielskie, czy ze względu na przeznaczenie danej nieruchomości. Tak tez mamy również nieruchomości publiczne oraz prywatne, a także nieruchomości mieszkaniowe, nieruchomości leśne, rolne, nieruchomości handlowe, przemysłowe, typowo komercyjne – wykorzystywane w celach zarobkowych np. galerie, domy handlowe.

Podobne wpisy